Επανίδρυση Συνδέσμου 13 Δεκεμβριου 2014

Κάλεσμα για την πρώτη συνάντηση επανίδρυσης του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ της Νέας Υόρκης, Εθνικός Κήρυκας.